Notizie

In Versi - I catobbisi

I "CATOBBISI"

Chista usanza tradizzionali
praticata ri tanti ggenti
si fa sempri a Natali
pi la ggioia ri nnuccenti
chistu dolci Cifalutanu
sustanziusu e prelibbatu
havi origgini assai luntanu
e di tutti e' apprizzatu
a rricetta e' complicata
cci su assai ingredienti
nun si fa na 'na jurnata
ma a la fini si cuntenti.
Metti sugna e farina
l'ammoniaca e poi l'ova
cu lu zzucchiru na terrina
e lu rritu si rrinnova
u compostu e' complicatu
cu pacenzia e tantu amuri
u jornu prima va priparatu
picchi arruobba uri e uri
nuci e miennuli tustati
ficu sicchi ri staggiuni
'nzemi a passula cucinati
e profumi lu rriuni
metti zzucchiru e cannella
e tanticchia ri garofanu
e appena e' crimusa e bbella
fa rripusari un gn'jornu sanu
quannu inchi li viscuotta
e li metti a 'nfurnari
na 'na terrina di terra cotta
cu pacenzia a rriminari
zzucchiru a velu 'na
cucchiarata
bbiancu r'ovu e limuni
pi ddari 'na spinnillata
a cauru e dolciumi
quannu tuttu e' finutu
lassa tuttu arrifriddari
picchi quannu e' rrivinutu
megghiu tu li po gustari.

Franco Catalano

Seguici su

Seguici sui Social

Questo sito non è una testata giornalistica, viene aggiornato senza periodicità definita. Non può considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001 e delle legge L. 47/1948.
© 2019 Murialdo Sicilia. All Rights Reserved.Development by G.M. e C.A.B.

Search