Notizie

In Versi Siciliani - Immaculata

Matri Santa Immaculata
ri piccati preservata

quannu l'ancilu ti rissi
ri purtari u Rredenturi
sussurrasti cu lu cuori
sugnu a serba ru Signuri

Lu to senu bbinirittu
ospito' lu Santu Figghiu
ca lu Spiritu Ddivinu
ti mittiu senza veti
pi purtari a compimentu
a parola ri profeti.

Tu ca si a sula porta
ri li cuori ru Signuri
intercedi pi stu munnu
ca e' chinu ri piccati
pi li suoru a una a una
e pi tutti li me frati.

Rriunisci Matri Santa
chisti figghi piccatura
sutta lu to Santu Mantu
a la luci ru vancelu
pi cantari l'alleluia
'nzemi all'ancili ru cielu.

Arca pura tutta Santa
Matri ri l'umanita'
tu ca si lu faru vivu
ri la chiesa ru Signuri
runa o munnu tanta paci
runa tuttu lu to amuri

runa forza e curaggiu
p'affruntari tutti i provi
pi li srati di la vita
porta tutti all'adunata
pi ludari u figghiu Santu
o Maria immaculata.

Franco Catalano

Seguici su

Seguici sui Social

Questo sito non è una testata giornalistica, viene aggiornato senza periodicità definita. Non può considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001 e delle legge L. 47/1948.
© 2019 Murialdo Sicilia. All Rights Reserved.Development by G.M. e C.A.B.

Search