Notizie

In Versi - Assunzioni di Maria

Matri Santa Mmaculata

suoru e Matri ru Signuri
ri piccati preservata
pi ddari vita o Rredenturi

comu 'na matri primurusa
in silenziu stavi vigghianti
disponibbili e amurusa
versu r'iddu e versu i ggenti

cu affettu e tantu amuri
tinievi 'ncuori li sapiri
ammucciannu lu duluri
e tuttu quantu u to suffriri

puoi e pieri ra Santa Cruci
cu lu cuori sanguinanti
tu suffristi senza vuci
p'amuri ri tutti quanti

e a la fini ru to caminu
pa sarvizza ri nuatri
lu figghiu tio' Ddivinu
ti purto' 'ncasa ru Patri

Assunta 'ncelu pi amuri
unni cu l'ancili vivi bbiata
preja sempri lu Signuri
pi sta terra martoriata

preja lu figghiu tio' amatu
pa sarvizza ri nuatri
e p'ogni cuori 'ncatinatu
intercedi cu Santu Patri

pi rridari Santa Matri
a tutta quanta l'umanita'
'nzemi o figghiu e a lu Patri
Paci Amuri e Fraternita'.

Franco Catalano
Cefalù 13/agosto/2020

Seguici su

Seguici sui Social

Questo sito non è una testata giornalistica, viene aggiornato senza periodicità definita. Non può considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001 e delle legge L. 47/1948.
© 2019 Murialdo Sicilia. All Rights Reserved.Development by G.M. e C.A.B.

Search