Notizie

In Versi - A Maria

A  MARIA
Arca Santa tutta pura
Matri di l'umanita'
luci viva ru vancelu
e rriggina di lu cielu
Tu ca fusti a preferita
tra li figghi a fari a matri
ri lu nosru Rredenturi
muortu 'ncruci pi amuri
E sarbbavi no to' cuori
tuttu chiddu ca virievi
cu l'amuri ri 'na matri
pa sarvizza ri nuatri
Arricampa tutti pari
sutta lu to' Santu Mantu
runa o munnu la to' luci
pi purtari a Santa Cruci
Cu lu fuocu ru to' amuri
'nfiamma i nuosri cuori
p'adurari u figghiu amatu
ri li ggenti nnamuratu
Matri Santa Bbiniritta
cu lu figghiu e cu lu Patri
intercedi pi piccati
ri sti figghi tantu amati.

Franco Catalano

Seguici su

Seguici sui Social

Questo sito non è una testata giornalistica, viene aggiornato senza periodicità definita. Non può considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001 e delle legge L. 47/1948.
© 2019 Murialdo Sicilia. All Rights Reserved.Development by G.M. e C.A.B.

Search