San Giuseppe

In Versi Siciliani - San Giuseppe (6)

Comu cumpagna ri caminu

a Maria ti vulievi maritari

p'affruntari 'nziemi u distinu

e vai e peni superari

mentri cu l'animu cuntenti

stavi fra amici e parenti

ma saputu ca era 'ncinta

tu la vulevi rripudiari

poi ri notti 'na vuci santa

'Nzuonnu ti vinni a parrari

"lu so senu e' mmaculatu

lu figghiu di lu Patri e' criatu"

Tu la vulevi abbannunari

ma lu to cuori nun vuleva

pi liggi s'aveva a lapidari

e la to anima gia' suffreva

pi tantu tempu cci pinzasti

ma puoi cu idda ti maritasti.

S. Giusippuzzu amurusu

pruteggi tutti chiddi zziti

racci un'animu gginirusu

e a tutti quanti bbinirici

pi fari 'nzemi lu caminu

'n cumpagnia ru Patri Ddivinu.

 

Franco Catalano

Seguici su

Seguici sui Social

Questo sito non è una testata giornalistica, viene aggiornato senza periodicità definita. Non può considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001 e delle legge L. 47/1948.
© 2019 Murialdo Sicilia. All Rights Reserved.Development by G.M. e C.A.B.

Search